Vågbrytare

Så fungerar en vågbrytare

Vågbrytare av betong är en effektiv lösning för att ge skydd mot vågkrafter vid båthamnar. Dessa vågbrytare konstrueras med en höjd på 180 cm och har neddragna långsidor som bildar en turbulenskammare. Denna kammare spelar en avgörande roll genom att absorbera vågornas energi. Resultatet är en robust barriär som effektivt motverkar de störande krafterna från vågor, även i utsatta områden.

Vågbrytare är ett säkert skydd vid båthamnar

Med hjälp av vågbrytare i betong kan båthamnar skyddas på ett hållbart sätt, vilket ger trygghet för fartyg och infrastruktur. Dessa strukturer är konstruerade med noggrannhet och expertis för att klara av de mest utmanande vågor och väderförhållanden samt minimera skador på båtar och kajer. Vågbrytare av betong är en beprövad och pålitlig lösning tack vare sin vikt, som bidrar till att skapa säkra och skyddade områden för båtliv och marina verksamheter.

Vågbrytare

Våra vågbrytare

Flytande vågbrytare har mycket stor stabilitet och hög vågdämpningsförmåga

Vågbrytarna tillverkas i längder om 15 m resp. 20 m samt bredder om 3 m resp. 4 m. Vågbrytarna kopplas ihop med wirekoppel och gummibuffertar. Vi hjälper er med att beräkna vad som krävs för att skapa ett skapa en trygg miljö i hamnen också vid hårt väder.

Beskrivning av vågbrytare

  • Vågbrytare passar bra vid båthamnar och marina områden som behöver skyddas mot vågkrafter och erosionsrisker.
  • Vågbrytare är särskilt användbara i områden med öppet hav, sjöar eller floder där kraftiga vågor kan vara skadliga för fartyg och infrastruktur.
  • Genom att installera vågbrytare kan man skapa säkrare och skyddade förhållanden för båtliv, marina verksamheter och närliggande kustlinjer.
  • Vågbrytare skapar en hållbar barriär som tar upp vågornas energi.
  • Vågrytare används ofta i utsatta lägen där vågkrafter är problematiska och där behovet av skydd är högt.

Ska du bygga en flytande vågbrytare vid en båthamn eller marina? Kontakta oss för att diskutera dina behov och få skräddarsydda lösningar för att säkerställa optimalt skydd och funktionalitet.

Flytkropp

Läs mer

Vågbrytare av betong

Flytande vågbrytare av betong är föredragna inom kustskydd av flera skäl. Deras långvariga hållbarhet gör dem kostnadseffektiva på lång sikt, då de kräver sällan reparationer eller ersättningar. Dessutom kan vågbrytaren anpassas efter specifika kustförhållanden och behov, vilket ökar deras flexibilitet och effektivitet i att hantera vågor och erosion.

Vågbrytare av betong miljövänliga alternativ. Denna hållbara och anpassningsbara natur gör vågbrytaren till ett populärt val när det gäller att skydda kustområden och upprätthålla havssträndernas integritet. Vågbrytaren fungerar som en flytande, pålitlig försvarslinje mot naturkrafterna längs kustlinjen och spelar en viktig roll i att säkerställa långsiktig kustskydd mot vågor.

Ska du bygga en flytande vågbrytare vid en båthamn eller marina? Kontakta oss för att diskutera dina behov och få skräddarsydda lösningar för att säkerställa optimalt skydd och funktionalitet.

Betongbrygga

Genom sin konstruktion och en beprövad tillverkningsmetod...

Läs mer