Vågbrytare

Vågbrytare av betong ger ett mycket gott skydd runt båthamnar. Vågbrytaren byggs 180 cm hög med neddragna långsidor som skapar en turbulenskammare som tar vi upp vågornas energi. Den skapar en hållbar barriär mot besvärande vågkrafter i utsatta lägen.

 

Våra vågbrytare

Flytande vågbrytare har mycket stor stabilitet och hög vågdämpningsförmåga

Vågbrytarna tillverkas i längder om 15 m resp. 20 m samt bredder om 3 m resp. 4 m. Vågbrytarna kopplas ihop med wirekoppel och gummibuffertar. Vi hjälper er med att beräkna vad som krävs för att skapa ett skapa en trygg miljö i hamnen också vid hårt väder.