Vågbrytare

En effektiv lösning för skydd vid båthamnar

Vågbrytare av betong är en effektiv lösning för att ge skydd mot vågkrafter vid båthamnar. Dessa vågbrytare konstrueras med en höjd på 180 cm och har neddragna långsidor som bildar en turbulenskammare. Denna kammare spelar en avgörande roll genom att absorbera vågornas energi. Resultatet är en robust barriär som effektivt motverkar de störande krafterna från vågorna, även i utsatta områden.

Vågbrytare är ett säkert skydd vid båthamnar

Med hjälp av vågbrytare i betong kan båthamnar skyddas på ett hållbart sätt, vilket ger trygghet för fartyg och infrastruktur. Dessa strukturer är konstruerade med noggrannhet och expertis för att klara av de mest utmanande väderförhållandena och minimera skador på båtar och kajer. Vågbrytare av betong är en beprövad och pålitlig lösning som bidrar till att skapa säkra och skyddade områden för båtliv och marina verksamheter.

Vågbrytare

Våra vågbrytare

Flytande vågbrytare har mycket stor stabilitet och hög vågdämpningsförmåga

Vågbrytarna tillverkas i längder om 15 m resp. 20 m samt bredder om 3 m resp. 4 m. Vågbrytarna kopplas ihop med wirekoppel och gummibuffertar. Vi hjälper er med att beräkna vad som krävs för att skapa ett skapa en trygg miljö i hamnen också vid hårt väder.

Här passar det att ha vågbrytare:

  • Vågbrytare passar bra vid båthamnar och marina områden som behöver skyddas mot vågkrafter och erosionsrisker.
  • De är särskilt användbara i områden med öppet hav, sjöar eller floder där kraftiga vågor kan vara skadliga för fartyg och infrastruktur.
  • Genom att installera vågbrytare kan man skapa säkrare och skyddade förhållanden för båtliv, marina verksamheter och närliggande kustlinjer.
  • Vågbrytare skapar en hållbar barriär som tar upp vågornas energi.
  • De används ofta i utsatta lägen där vågkrafter är problematiska och där behovet av skydd är högt.

Ska du bygga en vågbrytare vid en båthamn eller marina? Kontakta oss för att diskutera dina behov och få skräddarsydda lösningar för att säkerställa optimalt skydd och funktionalitet.

Låt oss hjälpa dig att skapa en trygg och väl skyddad miljö för båtliv och marina ändamål!

Flytkropp

Läs mer