Om Svenska Pontonhamnar

Vi har levererat bryggor, flytbryggor, pontonbryggor och vågbrytare till privatpersoner, båtklubbar, marinor, kommuner och statliga myndigheter, allt från flytbryggor av standardtyp till pontonbryggor av betong för stora fartyg och med högt ställda funktionskrav.

Hem » Om oss

Vi får nöjda kunder genom att uppfylla skapade förväntningar

Verksamheten drivs efter idén att först fastställa kundens specifika och individuella behov. Sedan, ibland med stöd av utvalda samarbetspartners tillhandahåller vi säkra och funktionella anläggningar för våra bryggor med optimal balans mellan funktion och ekonomi.

Svenska Pontonhamnar ingår i en bryggkoncern som verkar i hela norra Europa och tillsammans med vårt systerbolag Pontech är vi den största leverantören av flytbryggor i Sverige.

Om oss och våra bryggor

Svenska Pontonhamnar

Varumärket Svenska Pontonhamnar funnits sedan tidigt 1900- tal. Verksamheten, i sin nuvarande skepnad, startade 2003.

03

Affärsidé

“Att skapa säkra och funktionella hamnar och båtplatser så att vi uppfyller våra kunders förväntningar.”

Affärsidén innebär att Svenska Pontonhamnar är produkt- och projektutvecklare av pontonbryggor, flytbryggor, båtplatser och småbåtshamnar, och av kommersiella båthamnar. Vi prioriterar hög kvalitet och helhetstänkande i utformningen av bryggor och hamnmiljöer.

Kvalitetssäkring för våra småbåtshamnar

Svenska Pontonhamnar AB har för sin verksamhet med småbåtshamnar upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

  • Vår utgångspunkt är att alltid förstå och uppfylla våra kunders förväntningar.
  • Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell leverantör av hamnar och tillhörande materiel.
  • Våra uppdrag genomförs med kompetenta, engagerade medarbetare och utvalda underleverantörer som arbetar efter samma principer som vi. Vi tillhandahåller tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Vi applicerar ett hållbarhetsperspektiv på alla delar i vår verksamhet.
  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Att inom ramen för befintligt regelverk, avseende gällande lagar och förordningar följa beställarens intentioner om bra miljöval samt undvika miljöstörande ämnen.

  • Vara sparsam med material och undvika onödigt spill och om möjligt använda återvunnet material i arbetet med våra båthamnar.
  • Källsortera byggavfall samt minimera transporter.
  • Använda miljövänliga maskiner och verktyg samt miljövänligt bränsle.
  • Lära mer om miljövänliga val och dela med oss av detta till medarbetare, underleverantörer och kunder.

Fortlöpande utbilda oss i miljöfrågor, samt tillse att vi kontinuerligt uppgraderar vår kunskap om ändringar i befintligt regelverk. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.