Betongbrygga

Det hållbara alternativet. Betongbryggan med pontoner av helbetong används som förtöjningsbrygga i småbåtshamnar och marinor. Betongbryggor passar in där läget är utsatt för vind- och vågkrafter. Den lämpar sig väl där kraven på lång livslängd, bärighet, slitstyrka och stabilitet är högre. En betongbrygga har också goda vågdämpande egenskaper, i synnerhet vid större bredder.

Betongbrygga

Våra betongbryggor

Brygga med pontoner av helgjuten betong

  • Detajler
  • Teknisk data
  • Ritningar

Betongpontoner finns i längder 10-20 meter och med standardbredder om 2,4 m, 3 m och 4 m. Betongpontonerna kopplas samman med vajer och gummibuffert till önskad längd på bryggan. Om man önskar en mer naturnära struktur på pontonen så kan den beställas med trä-inklädnad.

Standardlängder 10m, 12,5m, 15m, 20m (alla längder <22 m möjliga)
Bredd utan fenderlist 2,4m, 3,0m, 4,0m, 5,0m