Flytkropp

Flytkroppar i betong

Flytkropp i betong och cellplast ger en hög flytkraft. Dessa kan beställas i 4 olika storlekar.
2.3 m x 2.0 m x 0.56 m
2.3 m x 2.0 m x 0.75 m
2.9 m x 2.0 m x 0.56 m
2.9 m x 2.0 m x 0.75 m