Förtöjningsboj & pålboj

Pålboj

Förtöjningsboj eller pålboj finns i storlekar från 60 till 240 liter. Vi erbjuder kompletta bojpaket med ankare och kätting samt om så önskas utläggning.