Hällekis Gästhamn, Götene

trä och betongbrygga med y-bommar i hällekis gästhamn

Ny gästhamn och förbättrade båtplatser för båtklubbsmedlemmarna.

Tre meter breda betongpontoner, träbetongbrygga samt y-bommar. Nya el. och vattenstolpar från TallyKey.

Förankring med betongankare och kätting.

Montaget utfördes år 2021.