Flatenbadet, Stockholm

flytbrygga med hopptorn i flatenbadet

I sjön Flaten ligger en klassisk badplats och där var det fast installerade hopptornet utdömt efter många års bruk. På samma plats har nu ett flytande hopptorn med stora plattformar på 5 och 3 meters höjd installerats.