Arkösund

Flytbrygga med y-bommar i helbetong och träbetong.

Svenska Pontonhamnar har installerat ett närmare ett 10-tal bryggor i Arkösund och dess omgivningar, såväl av typen helbetong som träbetong och för såväl privat som för allmänt bruk. Bryggan på bilden är en 160 meter lång träbetongbrygga som har försetts med Y-bommar