Plattform flytande hus

Våra betongpontoner skapar en stabil och hållbar plattform för att bygga flytande hus på. Med vår metod för att sammanfoga flera pontoner skapas en stabil plattform med mycket god bärighet och anpassbarhet. Dolda rördragningar i pontonen skapar den perfekta husgrunden.