Hem » Vågbrytare

Flytande vågbrytare har mycket stor stabilitet och hög vågdämpningsförmåga

Genom sin konstruktion och en beprövad tillverkningsmetod med armerad betong och cellplast, har vågbrytare stark motståndskraft mot naturens krafter. Våra vågbrytare har dessutom lång livslängd och är helt osänkbara. Hur bred er vågbrytare behöver vara beror på en mängd faktorer såsom våghöjd och vågperiod.

Betongpontonen används som flytande vågbrytare för skydd av bland annat hamnar, marinor, färjelägen och mycket mer. Vågbrytaren är försedd med förlängda långsidor s.k. skärmar eller vingar, vilket ger hög egenvikt och låg tyngdpunkt. Det är parametrar som krävs för att erhålla en god vågdämpning. Betongpontonerna är även förbereda för el- och vattendragning. Det är även möjligt att sammankoppla fler pontoner med wirekoppel och gummibuffertar.

Längder Valfritt mellan 10 till 20 meter
Bredd utan fenderlist 3,0m, 4,0m och 5,0m
Bredd med fenderlist 3,23m, och 4,23m och 5,23m
Höjd 1,8m
Vikt 18-60 ton
Fribord 0,5m
Bärighet c:a 600 Kg/m²
Betong: C40/50 skb, Vct 0,4, Luft 6,0%, XS2-XF4-XC4 (högsta exponeringsklass)
Armering: Nps500 5150/6150, B500BT kamstål
Cellplast: 80 kPa
Avbärarlist (Fenderlist) 95*145, tryckimpregnerat. Klass NTR/A

En illustration av en frilagd vågbrytare i CAD-format