Vågbrytare

Flytande vågbrytare har mycket stor stabilitet och hög vågdämpningsförmåga. Genom sin konstruktion och en beprövad tillverkningsmetod med armerad betong och cellplast, har den stark motståndskraft mot naturens krafter, lång livslängd och är helt osänkbar.

Betongpontonen används som flytande vågbrytare för skydd av hamnar, marinor, färjelägen mm. Den är försedd med förlängda långsidor s.k. skärmar eller vingar, vilket ger ett stort djupgående, hög egenvikt och låg tyngdpunkt. Det är parametrar som krävs för att erhålla en god vågdämpning. Betongpontonerna är förbereda för el- och vattendragning. Sammankoppling av fler pontoner sker med wirekoppel och gummibuffertar.

Tekniska data för våra vågbrytare

Längder Valfritt mellan 10 till 20 meter
Bredd utan fenderlist 3,0m, 4,0m och 5,0m
Bredd med fenderlist 3,2m, och 4,2m och 5,23m
Höjd 1,8m
Vikt 18-60 ton
Fribord 0,5m
Bärighet c:a 600 Kg/m²
Betong: C40/50 skb, Vct 0,4, Luft 6,0%, XS2-XF4-XC4 (högsta exponeringsklass)
Armering: Nps500 5150/6150, B500BT kamstål
Cellplast: 80 kPa
Avbärarlist (Fenderlist) 95*145, tryckimpregnerat. Klass NTR/A