Märinge, Strängnäs

Träbetongbrygga med y-bommar i Strängnäs.

För de boende i den lokala villaägareföreningen behövdes nya båtplatser. Längs med faret mellan Strängnäs och Tosterön ligger nu en funktionell träbetongbrygga med Y-bommar på utsidan.