Märinge, Strängnäs

För de boende i den lokala villaägareföreningen behövdes nya båtplatser. Längs med faret mellan Strängnäs och Tosterön ligger nu en funktionell träbetongbrygga med Y-bommar på utsidan.