Lövudden, Västerås

Betongbrygga med vågbrytande pontoner i Västerås.

Kommunen önskade skapa ett bättre skydd för Lövuddens hamn och samtidigt tillgodose behov av ytterligare båtplatser.

Hamnen skyddas nu av 350 meter och 4 meter breda vågbrytande pontoner. I hamnen ligger två stycken 70 meter betongpontonbryggor och plats för cirka 80 båtar i varierande storlekar.

Vågbrytare och båtbryggor är förtöjda med cirka 150 stycken 2 ton betongankare som kopplats med kätting.

Montage utfördes 2022.

Betongbrygga med vågbrytande pontoner i Västerås.