Kustbevakningen

betongpontoner

Vid bryggan ligger Kustbevakningens stora fartyg förtöjda och där är av naturliga skäl kraven på funktionalitet för driften, robusthet och förutsättningar för verksamhet året runt stora. Två st 24 meter långa och 5 meter breda betongpontoner ligger kopplade på rad. Bredden har skapats genom att två betongpontoner kopplats samma till en fast enhet.