Gertrudsvik, Västervik

Betongbryggor med y-bommar i Västervik

I anslutning till ett mycket omfattande bostadsbyggnadsprojekt önskades båtbryggor. En hamn med 9 st 40 meter långa betongbryggor med Y-bommar installerades.