Gångbro, Farsta Strand

träbrygga med betongpontoner i farsta strand

Kommunen önskade att komplettera ett gångstråket runt sjön Magelungen med en exklusiv flytande sektion i zick-zackform som även fungerar som umgängesyta. Det löstes med betongpontoner som täcktes med trallvirke i trekantmönster.

Föranrking gjordes med hjälp av betongvikter och kätting

Montage utfördes 2018

träbrygga med betongpontoner i farsta strand

Flytbrygga av betongpontoner i Magelungen Farsta