Ekängen, Roxen

flytbrygga av träbetong i Ekängen

Hamnen ligger mycket utsatt med 7 km öppet vatten not norr i sjön Roxen. Till skydd för båtplatserna har installerats en kombination av vågdämpande betongpontoner i vinkel och innanför liggande flytbryggor av typen träbetong som försetts med Y-bommar.