Slagsta Marina, Stockholm

Träbetongbryggor med y-bommar i Slagsta Marina Stockholm.

Befintliga träbetongbryggor var uttjänta och en mer underhållsfri lösning önskades.

Två bryggor, 195 respektive 256 meter långa, har ersatts med nya betongpontoner i speciallängder. Och där alla Y-bommar återmonterats samt ny vattenslang och ny elkabel  har installerats.

Befintliga ankare och kättingar i gott skick återanvändes med kompletterande nya 2 ton ankare och kätting.

Montage utfördes år 2021 – 2022.

Träbetongbryggor med y-bommar i Slagsta Marina Stockholm.