Berga örlogsbas

Flytbrygga av betong

Svenska Marinen behövde bygga en ny hamn för Stridsbåt 90 baserat på heavy duty flytbryggor av betong. Mycket stora krav ställes på de specialtillverkade båtbommar vid vilka båtarna förtöjs.