Andelshamnen Lagunen, Limhamn

Betongbrygga med y-bommar i Limhamn

De befintliga bryggorna var uttjänta och målet var att få nya bryggor med lång livslängd där förtöjning av båtar kunde ske vid Y-bommar i stället för vid akterpålar.

Två av hamnens bryggor har ersatts med nya betongpontonbryggor, 60 respektive 90 meter långa. På den längre bryggan har 60 Y-bommar monterats och på bägge bryggorna har nya piedestaler för belysning, el och vatten monterats.

Bryggorna är förankrade med ingjutna och utanpåliggande pålbeslag vid kraftiga pålar med 400mm diameter.

Montage utfördes 2023.

Betongbrygga med y-bommar i LimhamnBetongbrygga med y-bommar i Limhamn