Ältasjön, Stockholm

Flytbrygga i Ältasjön

Stockholms stad behövde skapa en sedimenteringsanläggning för dagvatten som rinner ut i Ältasjön. Samtidigt önskades ett kontinuerligt gångstråk runt sjön. Lösningen blev en 210 meter lång träbetongbrygga med räcken.