Y-BOM Avslutningsbom

Avslutningsbom sätts längst ut på bryggan som en rak avslutning för att utnyttja bryggan hela längd.