Y-BOM Avslutningsbom

Y-bom med avslutningsbom

Avslutningsbom sätts längst ut på bryggan som en rak avslutning för att utnyttja bryggan hela längd.