Gångbrygga

Gångbrygga

Att skapa flytande gångstråk eller gångbrygga runt vattendrag och sjöar eller som flytande broar ger värdeskapande platser. Med våra träinklädda betongpontoner kan vi skapa miljöer som följer konturen av land. Den omedelbara närheten till vatten ger möjlighet till fiske och badplatser