Flytbrygga i betong

Hem » Flytbryggor » Betongbryggor

Brygga med pontoner av helgjuten betong

Bryggan med pontoner av helbetong används som förtöjningsbrygga i småbåtshamnar och marinor. Betongbryggor passar in där läget kan vara utsatt för vind- och vågkrafter. Den lämpar sig väl där kraven på bärighet, slitstyrka och stabilitet är högre. En betongbrygga har också goda vågdämpande egenskaper, i synnerhet vid större bredder.

Genom sin konstruktion och en beprövad tillverkningsmetod, med armerad betong som omgjuter en kärna av cellplast har pontonen stark motståndskraft mot naturens krafter, den har lång livslängd och är helt osänkbar. Betongpontonen har en kraftig avbärarlist på sidorna och är förberedd för el- och vattendragning. Sammankoppling av fler pontoner sker med wirekoppel och gummibuffertar.
Standardlängder 10m, 12,5m, 15m, 20m (alla längder <22 m möjliga)
Bredd utan fenderlist 2,4m, 3,0m, 4,0m, 5,0m
Bredd med fenderlist 2,63m, 3,23m, 4,23m, 5,23m
Höjd 0,95m (även 1,2m, 1,5m och 1,8m)
Vikt 12- 60 ton
Fribord c:a 0,5m (Högre fribord vid högre pontoner)
Bärighet 500 Kg/m²
Betong: C40/50 skb, Vct 0,4, Luft 6,0%, XS3-XF4-XC4 (Högsta exponeringsklass)
Armering: Nps500 5150/6150, B500BT kamstål
Cellplast: kPa 80
Ingjutningsgods: Varmförzinkat och syrafast
Avbärarlist (Fenderlist): 95 x 145 Tryckimpregnerat klass NTR/A

Ritning från Svenska Pontonhamnar över en flytbrygga i betong, som visar dess olika sidor och dimensioner.