Flytbryggor

Flytbryggor för båtar är funktionella och kostnadseffektiva. Det finns två huvudtyper; bryggor av träbetong och betong. Läs mer om de två alternativen nedan.

Fördelar med flytbryggor

Det finns många fördelar med att anlägga flytbryggor istället för fast byggda bryggor. Flytbryggor följer med variationer i vattenståndet och de tål väl att ligga i vattnet året runt. Flytande bryggor parerar också mindre rörelser i isen som kan få fasta bryggor att skadas eller förstöras helt. Vid stora variationer i vattenstånd kan båtar vid fasta bryggor antingen hamna för högt upp eller vara svåra att nå då de ligger djupare än vanligt. I extremfall kan hela bryggan hamna under vattnet om det är mycket högt vattenstånd. Med en flytbrygga slipper du de problemen. Flytbryggor håller alltid konstant avstånd till vattenytan. Tack vare att flytbryggan följer med vattenståndet ligger även Y-bommar, fendrar och andra sidoskydd alltid i rätt höjd i förhållande till din båt.

Det går lätt att installera flytbryggor. Genom att flytbryggorna sätts samman av moduler så kan layouten av våra bryggor anpassas exakt till de specifika behoven – från enstaka element för en privat brygga  upp till komplexa system av längre sektioner i en småbåtshamn eller marina.

Med de högkvalitativa material vi använder kräver våra flytbryggor mycket litet underhåll och livslängden brukar ligga på mellan 30 och 60 år, ibland ännu längre. 

Osänkbara

Våra flytbryggor i betong har en kärna av cellplast gör dem osänkbara, även när is lägger sig på våra sjöar och havsvikar. Våra flytbryggor har förberetts för dragning av el och vatten och det är enkelt att komplettera med Y-bommar och andra förtöjningsanordningar. Detta gör dem till det ideala valet för småbåtshamnar där alla båtägare har behov av vatten- och elförsörjning samt säker förankring av sina båtar.

 

Genom modulsystemet kan dina flytbryggor byggas ut vid behov. 

Den betong vi använder i pontonerna är armerad och har en sammansättning som tål frost och marina förhållanden. Allt trävirke är impregnerat för kontakt med vatten (Klass NTR/A) vilket gör det hållbart och så gott som underhållsfritt. 

Bra livslängd

Flytbryggor har i dagsläget en lång livslängd och är något som man har nytta av under många års tid. Skötsel och underhåll är minimalt. Det räcker med att tvätta av bryggorna årligen för att de ska hålla sig fräscha under hela säsongen – mycket enkelt och smidigt. Det är således en både miljövänlig och kostnadseffektiv lösning jämfört med andra alternativ.

Då träelementen i våra flytbryggor är tryckimpregnerat enligt klass NTR/A räcker det med ovan nämnda tvätt för att de ska hålla i många år framöver. Det finns normalt inget behov av att olja in eller lasera träet, men det kan givetvis göras om du önskar en viss finish. Fråga i din färghandel efter olja eller lasyr som passar denna typ av trä. 

Vid behov kan du använda alg- eller mögeltvätt vid rengöringen. Att undvika kemikalier är skonsammare för det marina livet.

Ta en titt på våra två kategorier av flytbryggor nedan. De har sina specifika fördelar beroende på det läge där du planerar att anlägga din flytbrygga. En trä-betongbrygga kan kännas mer trivsam att gå på medan en helbetongbrygga tål mer vågor och vind. Kontakta oss för att diskutera det bästa alternativet för dig.

Betongbryggor

Pontonen används som förtöjningsbrygga i småbåtshamnar och marinor. Betongbryggan passar in där läget kan vara relativt utsatt för vind- och vågkrafter. Den passar också in där kraven på bärighet, slitstyrka och stabilitet är högre. Betongbryggan har också goda vågdämpande egenskaper, i synnerhet vid större bredder.

Trä-Betongbrygga

Flytbryggan i träbetong är en kostnadseffektiv konstruktion som lämpar sig bäst för lägen som i mindre utsträckning är utsatta för vind- och vågkrafter.