Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring för våra småbåtshamnar

Svenska Pontonhamnar AB har för sin verksamhet med småbåtshamnar upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Att inom ramen för befintligt regelverk, avseende gällande lagar och förordningar följa beställarens intentioner om bra miljöval samt undvika miljöstörande ämnen. Vara sparsam med material och undvika onödigt spill och om möjligt använda återvunnet material i arbetet med våra småbåtshamnar. Källsortera byggavfall samt minimera transporter. Använda miljövänliga maskiner och verktyg samt miljövänligt bränsle. Lära mer om miljövänliga val och dela med oss av detta till medarbetare, underleverantörer och kunder.

Fortlöpande utbilda oss i miljöfrågor, samt tillse att vi kontinuerligt uppgraderar vår kunskap om ändringar i befintligt regelverk. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

×

Vill du ha ett kostnadsfritt förslag på en brygga eller hamn?

Oavsett om ni är en privatperson, båtklubb, marina eller kommun så kan vi hjälpa er med er brygg- eller hamnlösning.

Fyll i formuläret så kontaktar vi er med ett förslag

Behöver du hjälp?

Vi är inte online just nu. Men skicka gärna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan via email!

Hej! Vad kan jag hjälpa dig med?

Tryck ENTER för att chatta